Category: Конкурси за посао

16.09.2020.

16.09.2020.

1. Виша медицинска сестра/техничар на осталим болничким одељењима – одговорна сестра за рад у Одсеку за палијативно лчење у Служби за продужено лечење и негу 2. Медицинска сестра техничар на осталим болничким одељењима за...

09.09.2020. – два огласа

09.09.2020. – два огласа

1. Доктор медицине за рад у Служби за неурологију медицину Опште болнице Крушевац 2. Виши физиотерапеут за рад у Служби за физикалну медицину и рехабилитацију при Заједничким медицинским пословима Опште болнице Крушевац 3. Физиотерапеутски...

26.08.2020. – четири огласа

26.08.2020. – четири огласа

1. Доктор медицине за рад у Служби пријема и збрињавања ургентних стања при Заједничким медицинским пословима Опште болнице Крушевац 2. Доктор медицине за рад у Служби за психијатрију Опште болнице Крушевац, са пуним радним...

29.07.2020.

29.07.2020.

1. Медицинска сестра техничар у операционој сали за рад у Одсеку анестезије за Службу ортопедије трауматологије, офталмологије и ОРЛ у Служби за анестезиологију и реаниматологију при Заједничким медицинским пословима Опште болнице Крушевац 2. Медицинска...

22.07.2020. – два огласа

22.07.2020. – два огласа

1. Доктор медицине за рад у Служби пријема и збрињавања ургентних стања при Заједничким медицинским пословима 2 Виша Медицинска сестра/техничар у операционој сали – одговорна инструментарка за рад у Одсеку операционе сале у Служби...