Историјат

Првог априла 1922. године, када је званично отворена Крушевачка болница, било је запослено петнаесторо особа, један једини хирург, чувени доктор Чедомир Стојановић.

Прве године рада оперисано је 25 пацијената. По потреби је био и акушер, а од 1938 године на свом рентген апарату вршио је и радиолошке прегледе. На почетку рада болница је имала 50 кревета распоређених у 8 соба. Осим Хирургије у саставу болнице је било и Кожно и Заразно одељење, административна зграда са лабораторијом, кухињом и Декерова барака.

Управник болнице је био лекар Стеван Вишек. Те давне 1922. године прегеледано је 570 пацијената а било је и 1080 амбулантних интервенција. Корени Интерног одељења сежу до 1922. године када је оформљена болница, пошто је на месту садашње управне зграде формирано такозвано Унутрашње одељење. Први интерниста у Крушевцу био је Божидар Коловић који је студије медицине завршио у Прагу.

Данас је Општа болница Крушевац модерна здравствена установа са 24 служби и одељења где је запослено 1090 радника на неодређено време. Болница је отворена 24 сата за своје пацијенте које опслужују 203 доктора медицине, 669 медицинских сестара и техничара, 2 фармацеута и 7 здравствених сарадника, 45 немедицинских административних радника и 164 немедицинских помоћних радника и техничке службе.

Од 203 запошљених доктора, примаријат има њих 19, магистратуру 10, а њих 4 су доктори медицинских наука, 183 су специјалисти, док њих 25 имају уже специјализације.

За 90 година постојања спасено је на хиљаде људских живота, а лечено је чак 30 пута више. Такво поверење стиче се тешко, и то само великом радом и стручношћу. У крушевачкој Општој болници значајно је унапређен амбијент и ниво пружања здравствених услуга. Она покрива Расински округ у целини, што значи да је секундарном здравственом заштитом обухваћено 260 000 људи. Општа болница Крушевац има 24 одељења и служби чија је делатност пријем и збрињавање ургентних стања, специјалистичко – консултативни прегледи, дијагностичка обрада, лечење и рехабилитација на полоклиничком нивоу у оквиру дневних болница и у току хоспитализација.