Category: Конкурси за посао

03.05.2023.

03.05.2023.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ Број:.3789./23 25.04.2023. године К р у ш е в а ц На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора  здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и јединица...

26.04.2023.

26.04.2023.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ Број:3590/23 18.04.2023. године К р у ш е в а ц На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора  здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и јединица...

12.04.2023. – два огласа

12.04.2023. – два огласа

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ Број:3212/23 04.04.2023. године К р у ш е в а ц На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора  здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и јединица...

05.04.2023. – два огласа

05.04.2023. – два огласа

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ Број:2990/23 29.03.2023. године К р у ш е в а ц На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора  здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и јединица...

29.03.2023. – два огласа

29.03.2023. – два огласа

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ Број:2735/23 22.03.2023. године К р у ш е в а ц На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора  здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и јединица...