Служба за оториноларингологију

– Одсек за фонијатријску рехабилитацију
– ОРЛ амбуланта за специјалистичко – консултативне прегледе
– Кабинет за аудиовестибулогију
– Одсек ОРЛ за стационарно лечење са полуинтензивном негом
– Дневна болница ОРЛ
– Одсек за максилофацијалну хирургију
– Амбуланта максилофацијалне хирургије за специјалистичко – консултативне прегледе
– Дневна болница максилофацијалне хирургије

На одељењу оториноларингологије прате се новине у оперативним техникама ОРЛ регије, одржава се постигнут ниво досадашње успешности рада, а у појединим областима и унапређује. Од претходне године уведена је нова оперативна техника палатиналних тонзила ултразвучним ножем. Специјалисти оториноларингологије раде сложене интервенције, операције средњег уха, синуса, крајника и трауму лица, као и трахиостомије код коматозних стања на хируршком одељењу.

У саставу оториноларингологије је максиолофацијална хирургија где се збрињавају преломи костију средњег и доњег масива главе, као и дентогене и недентогене инфекције врата и лица. За дванаест месеци у амбуланти максиолофацијалне хирургије прегледа се око 6000 пацијената, лечи се око 700 пацијената интервенцијама у условима спроведене анестезије и око 100 пацијената у условима ОЕТ анестезије.