Служба лабораторијске дијагностике

Служба лабораторијске дијагностике пружа лабораторијску дијагностичку подршку Општој болници Крушевац на секундарном нивоу услуга за:
– потребе пацијената који долазе директно у лабораторију са упутом болничког лекара,
– болничке пацијенте на свим одељењима Опште болнице Крушевац,
– целокупно становништво Расинског управног округа.

У лабораторији се ради широк спектар анализа по савременим – признатим методама,са квалитетном лабораторијском опремом и реагенсима.

ЛЕКАРИ И ФАРМАЦЕУТИ – МЕДИЦИНСКИ БИОХЕМИЧАРИ
1. Начелник – Прим. др Слађана Ђорђевић Цветковић, спец. клиничке биохемије
2. Шеф одсека хематологије – др Снежана Рашовић, спец. клиничке биохемије
3. мр фарм. Бојана Милетић, фармацеут – медицински биохемичар

ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ ТЕХНИЧАРИ
1. Главни техничар – Сузана Пешић, виши лабораторијски техничар
2. Одговорни техничар одсека биохемије и имунохемије – Весна Живановић, лабораторијски техничар
3. Одговорни техничар одсека хематологије – Драгана Чикарић, лабораторијски техничар

ДЕЛАТНОСТ

Лабораторијска служба ради у три смене/24 часа.

Венепункција амбулантних пацијената обавља се од 07,00-09,00 часова.

Хитни упути се примају 24 часа, као и узорци болничких пацијената које доносе медицински техничари са одељења.

Служба је организована кроз два одсека и то:

– Одсек биохемије и имунохемије

– Одсек хематологије

Лабораторијска служба располаже са:
– два специјалиста клиничке биохемије (од којих је један примаријус),
– један фармацеут – медицински биохемичар
– 30 лабораторијских техничара (од којих је један са вишом стручном спремом).

Лабораторијска служба Опште болнице Крушевац поседује савремене биохемијске, хематолошке и имунохемијске апарате. На истима се одређује више различитих врста параметара из биолошког материјала као што су: крв, урин, фецес, ликвор и остали пунктати.

Кроз унутрашњу контролу квалитета рада која се спроводи свакодневно, прати се ефикасност рада и обезбеђује тачност лабораторијских резултата.

Лабораторија Опште болнице Крушевац укључена је и у спољашњу контролу квалитета рада – EQAS (External Quality Assurance Schemes).

Лабораторијски информациони систем (ЛИС) који који лабораторија поседује олакшава и убрзава свакодневни рад и омогућује континуирано праћење лабораторијских параметара за сваког обрађеног пацијента.

Захваљујући увезивању лабораторијског (ЛИС) и болничког информационог система (БИС) значајно је смањено време неопходно за унос података за пацијенте у ЛИС, као и укупно време до издавања резултата, односно приказа резултата на рачунару лекара који је захтевао потребну анализу.

На годишњем нивоу просечно се лабораторијски обради око 90.000 пацијената и уради око 674.000 анализа (месечно око 7.500 пацијената и око 56.000 анализа) – крвних слика, анализа урина, биохемијских анализа и анализа хормона и маркера.

ЕДУКАЦИЈА

Запослени у лабораторијској служби Опште болнице Крушевац полазници су курсева континуиране медицинске едукације и усавршавања у струци.

Лекари – специјалисти клиничке биохемије стичу нова сазнања из области лабораторијске дијагностике у оквиру конгреса или кроз непосредно учешће на значајним скуповима и другим видовима предавања у организацији: Коморе биохемичара Србије, Друштва медицинских биохемичара Србије, Српског лекарског друштва, Медицинског факултета и Фармацеутског факултета.