Служба за патолошке, патохистолошке и цитолошке дијагностике

– Одсек за патохистологију
– Одсек за цитологију
– Одсек за просектуру са болничком капелом