Служба за пнеумофтизиологију

– Одсек за плућну фтизу
– Одсек пулмологије
– Пнеумофтизиолошка амбуланта за специјалистичко консултативне прегледе
– Кабинет за функционалну дијагностику плућа
– Кабинет за бронхоскопију
– Кабинет за инванзивну дијагностику
– Дневна болница пнеумофтизиологије