Служба за психијатрију

– Одељење за клиничку психијатрију
– Одељење за болести зависности
– Дневна болница психијатрије
– Кабинет метадонски центар
– Амбуланта за пријем и збрињавање пацијената са опсервацијом