Служба за педијатрију

– Одељење за стационарно лечење
– Амбуланта за специјалистичко консултатаивну делатнот пријем и збрињавање са опсервацијом
– Кабинет за епилепсију, главобољу и друге неуролошке поремећаје
– Кабинет за спирометрију, пулмологију и кожне пробе
– Кабинет за ЕКГ и холтер дијагностику
– Кабинет за гастроентерологију
– Дневна болница педијатрије