Телефонски именик

ЗГРАДА П+8

Портир 414-021

ДНЕВНА БОЛНИЦА ЗА ХЕМИОТЕРАПИЈУ

Начелник Др Зоран Гајић 414-677 Др Лела Миловановић 414-634
Пријемни шалтер 414-567

СЛУЖБА ЗА ПЕДИЈАТРИЈУ

Начелник одељењa 414-029 Главна сестра 414-618
Пријем – I спрат 414-018 Одељење – II спрат 414-031
Заказивање прегледа кукића 414-082

СЛУЖБА ЗА ФИЗИКАЛНУ МЕДИЦИНУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

Начелница, рана рехабилитација  414-055 Дечија физикална 414-655

СЛУЖБА ЗА ПСИХИЈАТРИЈУ

Начелник одељењa др Милосављевић 414-657 Главна сестра 414-656
Одељење – III спрат 414-053 Одељење – IV спрат 414-056
Амбуланта 414-573 Ментално здравље Дијагностички 414-032 414-026
Администрација 414-046 Метадонски 414-642
Дечији психијатар 414-573 Ординација 414-616
Социјални радник, радни терапеут 414- 539 Др Чукурановић 414-653
Др Савковић 414-630 Др Јовановић 414-575
Др Милошевић    414-587 Др Баришић 414-557
Др Величковић, Др Милетић 414-042 Психолог, дежурна соба 414-673

СЛУЖБА ЗА ПАЛИЈАТИВНО ЗБРИЊАВАЊЕ И НЕГУ

Лекар 414-681 Одељење 414-698

СЛУЖБА ЗА НЕУРОЛОГИЈУ

Интензивна нега 414-658 Главна сестра 414-691
Одељење – VI спрат 414-058 Одељење – VII спрат 414-091
Амбуланта Дијагностички 414-579 Пријемна амбуланта TCD и CDS 414-515
EEG кабинет 414-014 EMNG 414-514
Администрација 414-046

ОДЕЉЕЊЕ ЗА КОЖНЕ БОЛЕСТИ

Лекарска соба 414-061 Одељење VIII спрат 414-051
Амбуланта Дијагностички 414-094

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНФЕКТИВНЕ БОЛЕСТИ

Начелник одељењa 414-626 Главна сестра 414-650
Одељење – VIII спрат 414-050

ЗГРАДА ХИРУРГИЈЕ И ОРТОПЕДИЈЕ

Портир 414-508

СЕКТОР ЗА ХИРУРШКЕ ГРАНЕ МЕДИЦИНЕ

Шалтер за пријем књижица 414-501 Главна сестра 414-509
Дечија хирургија амбуланта 414-570 Историје болести          414-603 414-510
Бела сала 414-512 Интензивна нега – Шок 414-516
Стерилизација 414-517 Хируршка амбуланта 414-527
II oдељeње  414-529 I oдељeње 414-532
III oдељeње 414-533 Operaciona сала 414-593
Инструментарке 414-594 Хируршки рентген 414-507
Клинички фармаколог 414-043
Др М.Матковић, Др Н.Бранковић 414-523  Др З.Томић, Др Д.Пешић 414-538
Др В.Милојевић, Др М.Јовановић, Др Г.Филиповић 414-525 Др Р.Здравковић, Др С.Зајић 414-526
Др Ф.Mарјановић, Др A.Kитановић 414-522 Др M.Mарковић, Др М.Чикарић, Др Д.Ракић 414-528
Др Д.Благојевић, Др И.Исаиловић, Др И.Милосављевић 414-524 Др В.Гашић, Др В.Младеновић, Др Д.Живковић, Др Н.Матић 414-521

ХИРУРГИЈА ДОЈКИ И МЕКИХ ТКИВА

Одељење 414-534

СЛУЖБА ЗА АНЕСТЕЗИЈУ

Лекарска соба 414-552 Главна сестра 414-551
Лекарска консултација 414-531 Дежурни анестезиолог 414-552

СЛУЖБА ЗА ОРТОПЕДИЈУ

Одељење 414-536 Главни техничар 414-636
Лекари консултације 414-518 Лекари дежурна соба 414-519
Ортопедска сала 414-537 Ортопедска амбуланта 414-540
Ортопедски шалтер 414-546

СЛУЖБА ЗА ГИНЕКОЛОГИЈУ И АКУШЕРСТВО

Начелник ГАО 414-568 Главна сестра ГАО 414-565
Лекари ГАО 414-615 Лекари ГАО 414-548
Неонатолог Педијатар 414-535 Амбуланта ГАО 414-553
Бабице 414-566 Oперациона сала 414-560
ГАО шалтер- пријем 414-564 Администрација 414-554
ГАО сестре I спрат 414-561 ГАО сестре II спрат 414-562
ГАО сестре III спрат 414-563

ЗГРАДА ИНТЕРНОГ

Портир 414-044 

Интерно пријем 414-079 Главна сестра интерног одељењa 414-622
Дежурни лекар 414-020 Амбуланта Дијагностички 414-013
Хемодијализа одељењe 414-039 Хемодијализа лекарска соба
414-096
Нефрологија I спрат 414-033 Главна сестра хемодијализе 414-097
Elektrotehničari hemodijaliza 414-098 Администрација интерно 414-679
Коронарно II спрат 414-040 Начелник сектора, коронарна 414-082
Кардио и Гастро III спрат 414-036 Ендо. Реума и Хема. IV спрат 414-037
Грудно пријем V спрат 414-088 Главна сестра Грудноg 414-685
Грудно Начелник 414-003 Грудно одељењe 414-085
Ендокринологија заказивање 414-597 Гастроентерологија заказивање 414-092
Хематологија заказивање 414-090 Кардиологија заказивање 414-571
Реуматологија заказивање 414-090 Нефрологија заказивање 414-090

СЛУЖБА ЗА ОРЛ (УШНО)

Лекари 414-069 Главни сестра
414-095
Одељење 414-070 Амбуланта Дијагностички 414-019
Аудиологија, Деф. амбуланта 414-580 Дефектологија 414-540
Ушна и очна сала 414-504

СЛУЖБА ЗА МАКСИЛОФАЦИЈАЛНУ ХИРУРГИЈУ

Др Јулијана Милојевић
414-623 Др Димитрије Кљајић
414-624
Амбуланта 414-024

СЛУЖБА ЗА ОФТАЛМОЛОГИЈУ (ОЧНО)

Начелник 416-840 Главна сестра 414-009
Одељење 414-057 Амбуланта Дијагностички 414-063
Ортооптика 414-087 Заказивање 414-596
Ортопедски шалтер 414-546 Пријем – отпуст
414-614

СЛУЖБА ЗА УРОЛОГИЈУ

Одељење 414-556 Амбуланта 414-559

ЛАБОРАТОРИЈА ДИЈАГНОСТИЧКИ

Начелник 414-089 Главна сестра 414-574
Лабораториј и Биохемија
414-081 Хематологија 414-038

ТРАНСФУЗИОЛОГИЈА

Начелница 426-520 Трансфузија 414-193

БАКТЕРИОЛОГИЈА

Начелница 414-676 Главна сестра 414-176
Микробиологија директни
439-303

ПАТОЛОГИЈА

Лекари 414-671 Лаборанти 414-071
Капела 414-591

СЛУЖБА ЗА РАДИОЛОШКУ ДИЈАГНОСТИКУ

Начелница и скенер 1 414-541 Главни техничар
414-581
Рентген пријемни шалтер 414-180 Мамограф 414-542
Скенер 2 пријем 414-613 Рентген служба 414-165

БОЛНИЧКА АПОТЕКА

Начелница 422-470 Aпотека 414-178
Магацин апотека 414-590

УРГЕНТНИ ПРИЈЕМ

Пријем 414-127

СЛУЖБА ЗА ФИЗИКАЛНУ МЕДИЦИНУ

Централа 350-15-81
Пријемни шалтер lokal 300 Начелник Др Љиљана Аздејковић lokal 301
Терапија lokal 302 Електро lokal 303
Др Данијела Матић lokal 304 Сала lokal 305
ЛМД lokal 306 Др Драгана Митић lokal 307

УПРАВА И АДМИНИСТРАЦИЈА

Управа, Директор болнице 414-555 Главни техничар болнице 414-152
Помоћник дир. за економ. послове 414-606 Начелник службе за екон. послове 414-154
Начелник правне службе 414-684 Правни заступник 414-611
Начелник службе зе информатику 414-699 Информатика Драгана 414-122
Начелник за јавне набавке 414-000 лок. 701 Централизоване јавне набавке 414-654
Kомерцијала   426-195 421-459 Kомерцијала директно 414-166
Oбрачун  факс               414-147 План и анализа 414-130
Kадровска служба 1   414-008 414-669 Kадровска служба 2 414-584
Kњиговодство 414-547 Фактурна служба 414-545
Писарница 414-160 Ликвидатура и плаћање 414-578
Санитарна служба 414-616  Кадровска КОВИД 414-595 

ТЕХНИЧКА СЛУЖБА

Начелник техничке службе 414-014
Електро инжењер 414-549 Главни магацин 414-075
Kухиња   414-628 414-028 Вешерај, перионица 414-067
Народна одбрана 414-545 Kапела 414-591
Заштита на раду 414-608 Противпожарна заштита 414-600
Рециклажа   414-048 414-601 Шеф возног парка 414-506
Српско лекарско друштво 448-020 Синдикат