Конкурси за посао

30.12.2020.

1. Доктор медицине за рад у Служби за oториноларингологију 2. Референт за финансијско рачуноводствене послове за рад у Одељењу за рачуноводство у Служби за економске послове 3. Сервирка за рад у Одсеку за сервирање хране ...
Прочитај више

23.12.2020. – два огласа

1. Физиотерапеутски техничар за рад у Одељењу за продужену рехабилитацију Служби за физикалну медицину и рехабилитацију при Заједничким медицинским пословима 2. Лабораторијски техничар у дијагностици за рад у Служби микробиолошке дијагностике при Заједничким медицинским пословима ...
Прочитај више

08.12.2020.

1. Доктор медицине за рад на Одељењу за инфективне болести Службе за инфективне и кожне болести Опште болнице Крушевац, са пуним радним временом 2. Медицинска сестра / техничар на осталим болничким одељењима за рад у ...
Прочитај више

02.12.2020. – два огласа

1. Медицинска сестра/техничар на осталим болничким одељењима за рад у Одсеку за имплантологију у Служби за ортопедију и трауматологију Опште болнице Крушевац 2. Магационер/економ за рад у Одељењу јавних набавки у Служби за економске послове ...
Прочитај више

25.11.2020.

1. Медицинска сестра/техничар на интензивној нези нивоа 2 за рад у Одељењу коронарна јединица у Служби за интерну медицину 2. Сервирка за рад у Одсеку за серврање хране у Служби за техничке, помоћне и друге ...
Прочитај више