Конкурси за посао

29.07.2020.

1. Медицинска сестра техничар у операционој сали за рад у Одсеку анестезије за Службу ортопедије трауматологије, офталмологије и ОРЛ у Служби за анестезиологију и реаниматологију при Заједничким медицинским пословима Опште болнице Крушевац 2. Медицинска сестра ...
Прочитај више

22.07.2020. – два огласа

1. Доктор медицине за рад у Служби пријема и збрињавања ургентних стања при Заједничким медицинским пословима 2 Виша Медицинска сестра/техничар у операционој сали – одговорна инструментарка за рад у Одсеку операционе сале у Служби за ...
Прочитај више

15.07.2020.

1. Доктор медицине за рад у Служби за интерну медицину 2. Доктор медицине за рад у Служби за пнеумофтизиологију 3. Доктор медицине за рад у Првом одељењу – хируршка инфекција и колоректална хирургија Погледајте комплетан ...
Прочитај више

08.07.2020. – два огласа

1. Референт за финансијско рачуноводствене послове за рад у Одељењу за рачуноводство у Служби за економске послове Опште болнице Крушевац 2. Домар/мајстор одржавања за рад у Одељењу за техничке и инвестиционе послове у Служби за ...
Прочитај више

24.06.2020.

1. Медицинска сестра техничар у здравственим установама са образованим организационим јединицама које обављају психијатријску делатност, које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем и задржавање пацијената без пристанка за рад у Служби за психијатрију Опште болнице Крушевац, ...
Прочитај више