Конкурси за посао

27.05.2020.

1. Инжењер инвестиционог и техничког одржавања и одржавања уређаја и опреме за рад у Одељењу за техничке и инвестициопне послове у Служби за техничке, помоћне и друге сличне послове Опште болнице Крушевац, са пуним радним ...
Прочитај више

20.05.2020.

1. Доктор медицине за рад у Служби за интерну медицину Опште болнице Крушевац 2. Виша Медицинска сестра/техничар на неонатологији за рад у Одсеку за полуинтензивну негу новорођенчади Службе за гинекологију и акушерство са неонатологијом Опште ...
Прочитај више

06.05.2020. – два огласа

Oглас за пријем у радни однос на неодређено време у Општој болници Крушевац, за следећа радна места - послове: 1. Доктор медицине за рад у Служби за интерну медицину Опште болнице Крушевац, са пуним радним ...
Прочитај више

22.04.2020.

1. Виша Медицинска сестра/техничар у дијагностици за рад у кабинету за ендоскопске интервенције Службе за урологију Опште болнице Крушевац 2. Mедицинска сестра/техничар у дијагностици за рад у Болничкој банци крви Службе трансфузиологије при Заједничким медицинским ...
Прочитај више

25.03.2020. – два огласа

1. Доктор медицине за рад у Служби за офталмологију Опште болнице Крушевац, са пуним радним временом Погледајте комплетан оглас  OВДЕ... 1. Доктор медицине за рад у Служби радиолошке дијагностике при Заједничким медицинским пословима 2. Референт ...
Прочитај више