Конкурси за посао

28.10.2020.

1. Медицинска сестра - техничар у амбуланти у Служби за психијатрију Опште болнице Крушевац, са пуним радним временом 2. Физиотерапеутски техничар за рад у Одељењу за продужену рехабилитацију у Служби за физикалну медицину и рехабилитацију ...
Прочитај више

14.10.2020.

1. Медицинска сестра техничар у операционој сали за рад у Одељењу операционе сале у Сектору за хируршке гране медицине 2. Медицинска сестра /техничар на осталим болничким одељењима за рад у Одељењу за стационаро лечење у ...
Прочитај више

30.09.2020.

1. Доктор медицине за рад у Служби за интерну медицину Опште болнице Крушевац, са пуним радним временом 2. Доктор медицине за рад у Служби за oториноларингологију Опште болнице Крушевац, са пуним радним временом 3. Спремач ...
Прочитај више

16.09.2020.

1. Виша медицинска сестра/техничар на осталим болничким одељењима – одговорна сестра за рад у Одсеку за палијативно лчење у Служби за продужено лечење и негу 2. Медицинска сестра техничар на осталим болничким одељењима за рад ...
Прочитај више

09.09.2020. – два огласа

1. Доктор медицине за рад у Служби за неурологију медицину Опште болнице Крушевац 2. Виши физиотерапеут за рад у Служби за физикалну медицину и рехабилитацију при Заједничким медицинским пословима Опште болнице Крушевац 3. Физиотерапеутски техничар ...
Прочитај више