Конкурси за посао

21.09.2022.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ Број:8389/22 13.09.2022. године К р у ш е в а ц На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора  здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и јединица локалне ...
Прочитај више

14.09.2022.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ Број:8267/22 06.09.2022. године К р у ш е в а ц На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора  здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и јединица локалне ...
Прочитај више

07.09.2022.

Bo       ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ Број:8152/22 01.09.2022. године К р у ш е в а ц На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора  здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и јединица ...
Прочитај више

17.08.2022. – три огласа

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ Број:7392/22 09.08.2022. године К р у ш е в а ц  На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора  здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и јединица локалне ...
Прочитај више

20.07.2022. – три огласа

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ Број:6559/22 11.07.2022. године К р у ш е в а ц На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора  здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и јединица локалне ...
Прочитај више