Конкурси за посао

19.06.2024.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ Број:6852/24 12.06.2024. године К р у ш е в а ц На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора  здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и јединица локалне ...

20.03.2024.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ Број:2801/24 12.03.2023. године К р у ш е в а ц  На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора  здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и јединица локалне ...

28.02.2024.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ Број:.2165./24 21.02.2024. године К р у ш е в а ц На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора  здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и јединица локалне ...

31.01.2024.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ Број:.1251./24 25.01.2024. године К р у ш е в а ц На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора  здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и јединица локалне ...