Конкурси за посао

19.02.2020. – два огласа

1. Доктор медицине за рад у Служби за пнеумофтизиологију 2. Доктор медицине за рад на Одељењу за инфективне болести у Служби за инфективне и кожне болести 3. Доктор медицине за рад у Служби за ортопедију ...
Прочитај више

05.02.2020.

1. Доктор медицине специјалиста на болничком одељењу и у специјалистичкој амбуланти за рад у Одељењу опште неурологије у Служби за неурологију 2. Доктор медицине за рад у Служби за неурологију 3. Виша медицинска сестра / ...
Прочитај више

29.01.2020.

О Г Л А С За пријем у радни оснос на одређено време За радно место - послове: 1. Виша медицинска сестра/техничар на осталим болничким одељењима за рад у Одсеку хепатобилијарне хирургије на Трећем одељењу ...
Прочитај више

22.01.2020.

О Г Л А С За пријем у радни оснос на одређено време За радно место - послове: 1. Доктор медицине за рад у Служби за интерну медицину Опште болнице Крушевац 2. Виша мед.сестра-техничар/бабица у ...
Прочитај више

15.01.2020.

О Г Л А С За пријем у радни оснос на одређено време За радно место - послове: 1. Медицинска сестра / техничар у гинекологији и акушерству 2. Медицинска сестра / техничар на осталим болничким ...
Прочитај више