Конкурси за посао

14.04.2021.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ Број:2692/21 08.04.2021. године К р у ш е в а ц На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора  здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и јединица локалне ...
Прочитај више

31.03.2021.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ Број:2308/21 24.03.2021. године К р у ш е в а ц На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора  здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и јединица локалне ...
Прочитај више

24.03.2021. – четири огласа

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ Број:2177/21 18.03.2021. године К р у ш е в а ц На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора  здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и јединица локалне ...
Прочитај више

10.03.2021. – три огласа

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ Број:1762/21 03.03.2021. године К р у ш е в а ц                         На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора  здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и јединица ...
Прочитај више

17.02.2021.

1. Финанијско - рачуноводствени аналитичар за рад при правним и економским пословима COVID болнице Крушевац Погледајте комплетан оглас  ОВДЕ… ...
Прочитај више