Конкурси за посао

25.03.2020. – два огласа

1. Доктор медицине за рад у Служби за офталмологију Опште болнице Крушевац, са пуним радним временом Погледајте комплетан оглас  OВДЕ... 1. Доктор медицине за рад у Служби радиолошке дијагностике при Заједничким медицинским пословима 2. Референт ...
Прочитај више

18.03.2020. – три огласа

1. Виша медицинска сестра-техничар у гинекологији и акушерству за рад у Служби за гинекологију и акушерство са неонатологијом Опште болнице Крушевац, са пуним радним временом 2. Медицинска сестра / техничар на осталим болничким одељењима за ...
Прочитај више

11.03.2020.

1. Возач возила Б категорије за рад у Одељењу за послове безбедности, одбране и ванредних ситуација, заштите на раду, ППЗ, обезбеђење објеката и простора, телефонске централе и унутрашњег транспорта Погледајте комплетан оглас  OВДЕ ...
Прочитај више

26.02.2020.

1. Медицинска сестра / техничар на осталим болничким одељењима за рад у Одсеку за интензивно лечење у Служби за ортопедију и трауматологију Опште болнице Крушевац 2. Физиотерапеутски техничар за рад у Одељењу за продужену рехабилитацију ...
Прочитај више

19.02.2020. – два огласа

1. Доктор медицине за рад у Служби за пнеумофтизиологију 2. Доктор медицине за рад на Одељењу за инфективне болести у Служби за инфективне и кожне болести 3. Доктор медицине за рад у Служби за ортопедију ...
Прочитај више