Управни одбор

Јован Митровић, привредник – председник
Бобан Гашић, привредник
Бобан Милошевић, привредник
Зорица Станковић, Дипл. инжењер грађевинарства
Мр сц. Мед. Аца Ћирковић, Спец. гинекологије и акушерства
Др Живорад Миладиновић, Спец. анестезиологије са реаниматологијом
Др Раде Крсмановић, Спец. интерне медицине