Служба трансфузиологије

– Одсек за прикупљање крви и процесирање и лабораторијску дијагностику поремећаја хемостазе
– Одсек за трансмисивне болести и имуносерологију