Author: Болница

24.06.2020.

24.06.2020.

1. Медицинска сестра техничар у здравственим установама са образованим организационим јединицама које обављају психијатријску делатност, које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем и задржавање пацијената без пристанка за рад у Служби за психијатрију Опште болнице...

10.06.2020. – два огласа

10.06.2020. – два огласа

1. Доктор медицине за рад у Служби за оториноларингологију Опште болнице Крушевац 2. Доктор медицине за рад у Служби за психијатрију Опште болнице Крушевац 3. Доктор медицине за рад у Служби за ортопедију и...

04.06.2020.

04.06.2020.

1. Доктор медицине за рад у Служби за гинекологију и акушерство са неонатологијом Опште болнице Крушевац 2. Доктор медицине за рад у Служби за гинекологију и акушерство са неонатологијом Опште болнице Крушевац 3. Магистар...

27.05.2020.

27.05.2020.

1. Инжењер инвестиционог и техничког одржавања и одржавања уређаја и опреме за рад у Одељењу за техничке и инвестициопне послове у Служби за техничке, помоћне и друге сличне послове Опште болнице Крушевац, са пуним...

20.05.2020.

20.05.2020.

1. Доктор медицине за рад у Служби за интерну медицину Опште болнице Крушевац 2. Виша Медицинска сестра/техничар на неонатологији за рад у Одсеку за полуинтензивну негу новорођенчади Службе за гинекологију и акушерство са неонатологијом...