Author: Болница

16.06.2021.

16.06.2021.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ Број:4230/21 10.06.2021. године К р у ш е в а ц На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора  здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и јединица...

02.06.2021.

02.06.2021.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ Број:3831/21 25.05.2021. године К р у ш е в а ц   На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора  здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и...

19.05.2021. – два огласа

19.05.2021. – два огласа

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ Број:3568/21 12.05.2021. године К р у ш е в а ц На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора  здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и јединица...

21.04.2021.

21.04.2021.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ Број:2895/21 15.04.2021. године К р у ш е в а ц На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора  здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и јединица...

14.04.2021.

14.04.2021.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ Број:2692/21 08.04.2021. године К р у ш е в а ц На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора  здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и јединица...