Author: Болница

25.11.2020.

25.11.2020.

1. Медицинска сестра/техничар на интензивној нези нивоа 2 за рад у Одељењу коронарна јединица у Служби за интерну медицину 2. Сервирка за рад у Одсеку за серврање хране у Служби за техничке, помоћне и...

04.11.2020.

04.11.2020.

1. Психолог на осталим болничким одељењима за рад у Служби за психијатрију Опште болнице Крушевац Погледајте комплетан оглас  ОВДЕ…

28.10.2020.

28.10.2020.

1. Медицинска сестра – техничар у амбуланти у Служби за психијатрију Опште болнице Крушевац, са пуним радним временом 2. Физиотерапеутски техничар за рад у Одељењу за продужену рехабилитацију у Служби за физикалну медицину и...

14.10.2020.

14.10.2020.

1. Медицинска сестра техничар у операционој сали за рад у Одељењу операционе сале у Сектору за хируршке гране медицине 2. Медицинска сестра /техничар на осталим болничким одељењима за рад у Одељењу за стационаро лечење...

30.09.2020.

30.09.2020.

1. Доктор медицине за рад у Служби за интерну медицину Опште болнице Крушевац, са пуним радним временом 2. Доктор медицине за рад у Служби за oториноларингологију Опште болнице Крушевац, са пуним радним временом 3....