Author: Болница

22.06.2022.

22.06.2022.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ Број:5733/22 15.06.2022. године К р у ш е в а ц На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора  здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и јединица...

15.06.2022.

15.06.2022.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ Број:5551/22 08.06.2022. године К р у ш е в а ц На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора  здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и јединица...

08.06.2022.

08.06.2022.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ Број:5329/22 01.06.2022. године К р у ш е в а ц На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора  здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и јединица...

01.06.2022. – два огласа

01.06.2022. – два огласа

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ Број: 4972/22 23.05.2022. године К р у ш е в а ц На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора  здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и...

18.05.2022. – два огласа

18.05.2022. – два огласа

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ Број: 4255/22 27.04.2022. године К р у ш е в а ц На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора  здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и...