Author: Болница

16.09.2020.

16.09.2020.

1. Виша медицинска сестра/техничар на осталим болничким одељењима – одговорна сестра за рад у Одсеку за палијативно лчење у Служби за продужено лечење и негу 2. Медицинска сестра техничар на осталим болничким одељењима за...

09.09.2020. – два огласа

09.09.2020. – два огласа

1. Доктор медицине за рад у Служби за неурологију медицину Опште болнице Крушевац 2. Виши физиотерапеут за рад у Служби за физикалну медицину и рехабилитацију при Заједничким медицинским пословима Опште болнице Крушевац 3. Физиотерапеутски...

План примене превентивних мера

На основу члана 7. Закона о безбедности и здрављу на раду („Сл. гласник РС”, бр. 101/05, 91/15 и 113/17-др.закон) и члана 3. Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад за спречавање појаве...

26.08.2020. – четири огласа

26.08.2020. – четири огласа

1. Доктор медицине за рад у Служби пријема и збрињавања ургентних стања при Заједничким медицинским пословима Опште болнице Крушевац 2. Доктор медицине за рад у Служби за психијатрију Опште болнице Крушевац, са пуним радним...

29.07.2020.

29.07.2020.

1. Медицинска сестра техничар у операционој сали за рад у Одсеку анестезије за Службу ортопедије трауматологије, офталмологије и ОРЛ у Служби за анестезиологију и реаниматологију при Заједничким медицинским пословима Опште болнице Крушевац 2. Медицинска...