Author: Болница

07.12.2022. – два огласа

07.12.2022. – два огласа

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ Број:12100/22 30.11.2022. године К р у ш е в а ц На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора  здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и јединица...

30.11.2022.

30.11.2022.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ Број:11811/22 23.11.2022. године К р у ш е в а ц На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора  здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и јединица...

16.11.2022. – два огласа

16.11.2022. – два огласа

  ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ Број: 10089/22 03.11.2022. године К р у ш е в а ц На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора  здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина...

09.11.2022.

09.11.2022.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ Број:10008/22 02.11.2022. године К р у ш е в а ц На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора  здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и јединица...

02.11.2022. – четири огласа

02.11.2022. – четири огласа

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ Број:9663/22 25.10.2022. године К р у ш е в а ц На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора  здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и јединица...