Author: Болница

15.09.2021.

15.09.2021.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ Број: 6596/21 08.09.2021. године К р у ш е в а ц На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора  здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и...

01.09.2021. – четири огласа

01.09.2021. – четири огласа

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ Број: 6168/21 26.08.2021. године К р у ш е в а ц   На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора  здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина...

18.08.2021. – три огласа

18.08.2021. – три огласа

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ Број:5711/21 11.08.2021. године К р у ш е в а ц На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора  здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и јединица...

07.07.2021. – два огласа

07.07.2021. – два огласа

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ Број:4727/21 30.06.2021. године К р у ш е в а ц На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора  здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и јединица...

30.06.2021.

30.06.2021.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ Број:4604/21 23.06.2021. године К р у ш е в а ц На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора  здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и јединица...