Author: Болница

15.03.2023.

15.03.2023.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ Број: 2032/23 06.03.2023. године К р у ш е в а ц На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора  здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и...

08.03.2023. – два огласа

08.03.2023. – два огласа

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ Број:1906/23 28.02.2023. године К р у ш е в а ц На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора  здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и јединица...

01.03.2023. – два огласа

01.03.2023. – два огласа

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ Број:1730/23 23.02.2023. године К р у ш е в а ц На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора  здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и јединица...

22.02.2023. – два огласа

22.02.2023. – два огласа

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ Број:1270/23 09.02.2023. године К р у ш е в а ц На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора  здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и јединица...

08.02.2023.

08.02.2023.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ Број:900/23 31.01.2023. године К р у ш е в а ц На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора  здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и јединица...