Служба за хирургију

– Одељење хируршке операционе сале
– Одељење за интензивно лечење
– I Прво одељење – хируршке инфекције
– Одсек за колоректалну хирургију
– II Друго одељење – хируршке трауме
– Одсек за гастро хирургију
– III Треће одељење – опште хирургија
– Одсек за хепатобилијарну хирургију
– IV Четрврто одељење – специјална хирургија
– Одсек за хирургију дојке
– Одсек за дечију хирургију
– Хируршка амбуланта за специјалистичко – консултативне прегледе
– Дневна болница хирургије
– Кабинет стома центар
– Кабинет за ултразвучну дијагностику

Садашње хируршко одељење изграђено је 1962. године, а реновирано почетком деведесетих. Овај блок је тада имао 2 операционе сале, посебан простор за ортопедске интервенције са покретним рендген апаратом типа Хупос, септички и асептички одсек, одељење за ортопедијуи трауматологију, три шок собе и остале пратеће просторије. Била је уграђена и сува стерилизација.

У протеклих неколико година операциони блок је савремено опремљен и потпуно реорганизован. За 12 месеци 2011. године изведено је 6500 операционих захвата, што је за 40% више него за исти период прошле године. Од укупно 595 болесничких кревета у овој медицинској установи највише је на хирургији и то 120.

У оквиру хируршког блока је интензивна нега у којој ради специјално обучени медицински кадар 24 сата дневно. Значајно место у раду хирурга заузима и Стома центар.