Category: Konkursi za posao

19.06.2024.

19.06.2024.

OPŠTA BOLNICA KRUŠEVAC Broj:6852/24 12.06.2024. godine K r u š e v a c Na osnovu člana 7. i 8. Posebnog kolektivnog ugovora  zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica...

20.03.2024.

20.03.2024.

OPŠTA BOLNICA KRUŠEVAC Broj:2801/24 12.03.2023. godine K r u š e v a c  Na osnovu člana 7. i 8. Posebnog kolektivnog ugovora  zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica...

28.02.2024.

28.02.2024.

OPŠTA BOLNICA KRUŠEVAC Broj:.2165./24 21.02.2024. godine K r u š e v a c Na osnovu člana 7. i 8. Posebnog kolektivnog ugovora  zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica...

31.01.2024.

31.01.2024.

OPŠTA BOLNICA KRUŠEVAC Broj:.1251./24 25.01.2024. godine K r u š e v a c Na osnovu člana 7. i 8. Posebnog kolektivnog ugovora  zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica...