Author: Болница

25.03.2020. – два огласа

25.03.2020. – два огласа

1. Доктор медицине за рад у Служби за офталмологију Опште болнице Крушевац, са пуним радним временом Погледајте комплетан оглас  OВДЕ… 1. Доктор медицине за рад у Служби радиолошке дијагностике при Заједничким медицинским пословима 2....

Допис из Министарства

Из Министарства здравља Републике Србије је стигао допис у коме се налаже наставак лечења свих онколошких пацијената. Погледајте допис на следећем линку: dopis ZU_onkoloski bolesnici

Обавештење за пацијенте

Због ванредног стања, ОБАВЕШТАВАМО ВАС ДА СЕ ОДЛАЖУ СВЕ ОПЕРАЦИЈЕ И ПРЕГЛЕДИ КОЈИ НИСУ ХИТНИ. Онколошки пацијенти који су на зрачној и хемиотерапији, настављају лечење по плану, јер спадају у групу животно угрожених пацијената.

Телефонски именик директних болничких бројева

Телефонски именик директних болничких бројева

ЗГРАДА П+8 Портир 121 ДНЕВНА БОЛНИЦА ЗА ХЕМИОТЕРАПИЈУ Начелник Др Зоран Гајић 414-677 Др Лела Миловановић 414-634 Пријемни шалтер 414-567 СЛУЖБА ЗА ПЕДИЈАТРИЈУ Начелник одељењa 414-029 Главна сестра 414-618 Пријем – I спрат 414-018...