Заштитник права осигураних лица за Општу болницу

Заштитник права осигураних лица у Општој болници Крушевац

Живка Јелић

Канцеларија заштитника права осигураних лица налази се на четвртом спрату Дијагностичког центра, соба 6.

Телефон: 037 414 049
Радно време: од 7 до 15 часова сваког радног дан

Приговор се може поднети усмено, писано и на обрасцу за приговор који се налази код заштитника права осигураних лица.