Етички одбор

Чланови етичког одбора

Др Милан Миладиновић, Спец. Опште хирургије, председник
Прим. Др Гордана Перчевић, Спец. Радиолошке дијагностике
Прим. Др Милутин Мијајловић – пензија
Инес Шљивић, Дипл. правник
Снежана Јовановић, Дипл. правник