Služba za urologiju

– Odsek za standardnu negu
– Odsek za poluintenzivno lečenje
– Ambulanta za specijalističko – konsultativne preglede
– Ambulanta za prijem i zbrinjavanje pacijenata
– Dnevna bolnica za endoskopske intervencije
– Kabinet za endoskopiju
– Kabinet za ultrazvučnu dijagnostiku
– Kabinet za urodinamiku

Odlukom bolničkog Saveta 1973. godine formira se samostalno Urološko odeljenje. Utrošeno je mnogo truda i napora da bi se stvorila savremena i moderna urološka služba, formira urološki kadar za stručni i operativni rad koji je danas podignut na zavidan nivo. Velikom upornošću i radom održavana je i usavršavana urološka služba.

Na urološkom odeljenju trenutno radi 6 urologa i 1 lekar na specijalizaciji. Godišnje se uradi oko 300 operacija, 18 000 ambulantnih pregleda i oko 5000 endoskopskih pregleda.

Od 2008. godine nabavljena je TRUST sonda i pištolj za biopsiju, a od tada se radi oko 250 TRUST biopsija prostate godišnje. Iste godine Lythoclast (razbijanje kamena u bešici i uteru) je osavremenjeno nabavkom pneumatskog aparata za razbijanje kamena i Uteroskopa.

Kontinuirano se radi na osavremenjavanje i uvođenje novih operativnih metoda.