Služba za ortopediju i traumatologiju

– Odsek ortopedije za prijem i zbrinjavanje pacijenata sa opservacijom
– Ortopedska ambulanta za specijalističko – konsultativne preglede
– Dnevna bolnica ortopedije
– Odsek za poluintenzivno lečenje
– Odsek za koštanu traumatologiju i ortopediju
– Odsek za implantologiju

Na ortopedskom odeljenju obavljaju se operacije sa najsavremenijim osteosintetskim materijalima i protezama, a posle nabavke dodatne opreme počeće se ponovo sa artroskopskim hirurškim zahvatima kod oboljenja i povreda lokomotornog sistema.

Zbog znatnog povećanja povreda u predelu kuka, što je dve trećine svih preloma hospitalizovanih na ortopedskom odeljenju, najveći broj operacija je iz ove oblasti. Nedavno su nabavljeni i gama klinovi za lečenje pertrohanternih preloma, a već 8 godina ugrađuje se i totalna proteza kolena.

Na ortopedskom odeljenju zaposleno je 8 lekara specijalista i 29 medicinskih sestara i tehničara. Na godišnjem nivou se izvrši oko 1700 prijema, 1100 operacija i 34 000 ambulantnih pregleda.