Služba za ginekologiju i akušerstvo sa neonatologijom

– Ambulanta za specijalističko konsultativnu deltanost i prijem
– Ambulanta za lečenje steriliteta u infertiliteta
– Akušerska ambulanta za specijalističko – konsultativne preglede i prijem
– Kabinet za ultrazvučnu dijagnostiku
– Kabinet za kolposokopiju
– Dnevna bolnica ginekologije
– Odeljenje ginekologije
– Odsek za patologiju trudnoće
– Odsek za reproduktivnu medicinu i ginekološku endokrinologiju
– Odsek operacione sale
– Odeljenje akušerstva
– Odsek porođajne sale
– Odsek poluintezivne nege akušerstva
– Odeljenje neonatologije
– Odsek za prevremeno rođenu novorođenčad i rođenu sa malom telesnom težinom
– Neonatološka ambulanta za specijalistiko-konsultativne preglede
– Kabinet neonatologije za ultra zvučnu dijagnostiku

Po završetku Drugog svetskog rata u Kruševcu dolazi do formiranja Ginekološko akušerskog odelenja sa tada jednim specijalistom, koja je došla iz Kragujevca, dr Olga Venjak. Tadašnje odelenje je bilo smešteno u zgradi gde se danas nalazi centralna apoteka i patologija, a taj period je odlikovan velikim brojem porođaja oko 3400 godišnje.

01.09.1966. godine otvara se nova zgrada u kojoj se i danas nalazi Ginekološko akušerskog odelenja. Prvi inkubator za novorođenčad je stigao 1969. godine, ruske proizvodnje, na čemu su im i klinike zavidele, ranih sedamdesetih amnioskop, a 1985.g. se uvodi ultrazvuk, kao dijagnostičko sredstvo. Radikalne operacije, kao najviši domet u ginekološkoj operativi su počele da se rade 1994-te godine, pa do danas.

Uvedene su brojne procedure kao rano genetsko ispitivanje plodove vode 1999.g. kasnije i genetsko ispitivanje krvi ploda, operativa je oplemenjena minimalno invazivnom operativnom tehnikom, kojom se godišnje uradi prosečno oko 80-90 operacija.

Zgrada ginekološkog odelenja je renovirana 2008. godine i dobija izgled modernog odelenja sa drastično poboljšanim uslovima kako za pacijente u prvom redu, tako i za zaposlene. Ukupno se uradi oko 1000 operacija i oko 1800 porođaja godišnje, što nas svrstava u veća porodilišta.