Istorijat

Prvog aprila 1922. godine, kada je zvanično otvorena Kruševačka bolnica, bilo je zaposleno petnaestoro osoba, jedan jedini hirurg, čuveni doktor Čedomir Stojanović.

Prve godine rada operisano je 25 pacijenata. Po potrebi je bio i akušer, a od 1938 godine na svom rentgen aparatu vršio je i radiološke preglede. Na početku rada bolnica je imala 50 kreveta raspoređenih u 8 soba. Osim Hirurgije u sastavu bolnice je bilo i Kožno i Zarazno odeljenje, administrativna zgrada sa laboratorijom, kuhinjom i Dekerova baraka.

Upravnik bolnice je bio lekar Stevan Višek. Te davne 1922. godine pregeledano je 570 pacijenata a bilo je i 1080 ambulantnih intervencija. Koreni Internog odeljenja sežu do 1922. godine kada je oformljena bolnica, pošto je na mestu sadašnje upravne zgrade formirano takozvano Unutrašnje odeljenje. Prvi internista u Kruševcu bio je Božidar Kolović koji je studije medicine završio u Pragu.

Danas je Opšta bolnica Kruševac moderna zdravstvena ustanova sa 24 službi i odeljenja gde je zaposleno 1090 radnika na neodređeno vreme. Bolnica je otvorena 24 sata za svoje pacijente koje opslužuju 203 doktora medicine, 669 medicinskih sestara i tehničara, 2 farmaceuta i 7 zdravstvenih saradnika, 45 nemedicinskih administrativnih radnika i 164 nemedicinskih pomoćnih radnika i tehničke službe.

Od 203 zapošljenih doktora, primarijat ima njih 19, magistraturu 10, a njih 4 su doktori medicinskih nauka, 183 su specijalisti, dok njih 25 imaju uže specijalizacije.

Za 90 godina postojanja spaseno je na hiljade ljudskih života, a lečeno je čak 30 puta više. Takvo poverenje stiče se teško, i to samo velikom radom i stručnošću. U kruševačkoj Opštoj bolnici značajno je unapređen ambijent i nivo pružanja zdravstvenih usluga. Ona pokriva Rasinski okrug u celini, što znači da je sekundarnom zdravstvenom zaštitom obuhvaćeno 260 000 ljudi. Opšta bolnica Kruševac ima 24 odeljenja i službi čija je delatnost prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja, specijalističko – konsultativni pregledi, dijagnostička obrada, lečenje i rehabilitacija na polokliničkom nivou u okviru dnevnih bolnica i u toku hospitalizacija.