Poseta predsednika Vučića

Na Vidovdan, 28.06.2021. godine Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić u prisustvu direktora Bezbednosno-informativne agencije Bratislava Gašića, Ministra zdravlja Zlatibora Lončara i direktora RFZO Sanje Škodrić Radojević posetio je Opštu bolnicu ...
Pročitaj više

Plan primene preventivnih mera

Na osnovu člana 7. Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu („Sl. glasnik RS”, br. 101/05, 91/15 i 113/17-dr.zakon) i člana 3. Pravilnika o preventivnim merama za bezbedan i zdrav ...
Pročitaj više

Tim za psihijatrijsko – psihološku podršku

SLUŽBA ZA PSIHIJATRIJU OPŠTE BOLNICE KRUŠEVAC FORMIRALA JE TIM ZA PSIHIJATRIJSKO - PSIHOLOŠKU PODRŠKU TOKOM VANREDNOG STANJA Tim psihijatra i psihologa će telefonskim putem pružati psihološku podršku stanovništvu u vezi ...
Pročitaj više

Obustava rada putem neposrednog kontakta

Od danas je obustavljen rad sa strankama putem neposrednog kontakta (šalter i sl.). Naredbu pogledajte u nastavku: ...
Pročitaj više