Služba za neurologiju

Služba za neurologiju

– Ambulanta za prijem i zbrinjavanje pacijenata sa opservacijom
– Neurološka ambulanta za specijalističko – konsultativne preglede
– Dnevna bolnica neurologije
– Odeljenje za cerebrovaskularne bolesti
– Odsek za intenzivno lečenje ( jedinica za moždani udar)
– Odsek za poluintenzivno lečenje
– Kabinet za ultrazvučnu dijagnostiku (CDS i TCD)
– Odeljenje opšte neurologije
– Odsek za epilepsiju i glavobolju
– Odsek za neuromišićne bolesti i multiplu sklerozu
– Odsek neurodegenerativnih bolesti
– Kabinet – EEG
– Kabinet – EMNG

Neurološka služba objedinjuje dva odeljenja:

Odeljenje za Cerebrovaskularne bolesti u sklopu kojeg funkcioniše novoformirana Jedinica Neurološke intenzivne nege i Kabinet za Neurovaskularnu dijagnostiku: TCD i CDS.

Odeljenje opšte neurologije u sklopu kojeg funkcionišu tri odseka :

Odsek za epilepsije i glavobolju sa EEG kabinetom
Odsek za neuromišićne bolesti i multipnu sklerozu sa EMNG kabinetom
Odsek za neurodegenerativne bolesti, parkinsonizam i demencije sa tendencijom razvoja neuropsihologije.

U službi radi 9 lekara specijalista neurologije i neuropsihijatrije i 35 medicinskih sestara i tehničara koji godišnje obave oko 22000 pregleda.

U jedinici intenzivne neurološke nege sprovodi se monitoring vitalnih funkcija i renimacija ugroženih pacijenata, a primenjuje se fibrinolitička terapija kod teških slučajeva moždanog udara.