Služba za hirurgiju

– Odeljenje hirurške operacione sale
– Odeljenje za intenzivno lečenje
– I Prvo odeljenje – hirurške infekcije
– Odsek za kolorektalnu hirurgiju
– II Drugo odeljenje – hirurške traume
– Odsek za gastro hirurgiju
– III Treće odeljenje – opšte hirurgija
– Odsek za hepatobilijarnu hirurgiju
– IV Četrvrto odeljenje – specijalna hirurgija
– Odsek za hirurgiju dojke
– Odsek za dečiju hirurgiju
– Hirurška ambulanta za specijalističko – konsultativne preglede
– Dnevna bolnica hirurgije
– Kabinet stoma centar
– Kabinet za ultrazvučnu dijagnostiku

Sadašnje hirurško odeljenje izgrađeno je 1962. godine, a renovirano početkom devedesetih. Ovaj blok je tada imao 2 operacione sale, poseban prostor za ortopedske intervencije sa pokretnim rendgen aparatom tipa Hupos, septički i aseptički odsek, odeljenje za ortopedijui traumatologiju, tri šok sobe i ostale prateće prostorije. Bila je ugrađena i suva sterilizacija.

U proteklih nekoliko godina operacioni blok je savremeno opremljen i potpuno reorganizovan. Za 12 meseci 2011. godine izvedeno je 6500 operacionih zahvata, što je za 40% više nego za isti period prošle godine. Od ukupno 595 bolesničkih kreveta u ovoj medicinskoj ustanovi najviše je na hirurgiji i to 120.

U okviru hirurškog bloka je intenzivna nega u kojoj radi specijalno obučeni medicinski kadar 24 sata dnevno. Značajno mesto u radu hirurga zauzima i Stoma centar.