Континуирана медицинска едукација

Општа болница Крушевац је установа са традицијом дугом преко 90 година. У циљу оптималног искоришћења и даљег унапређења постојећег здравственог кадра и постојеће, завидне техничке опремљености Опште болнице Крушевац, непходно је континуирано стручно усавршавање и осавремењивање знања, како високог, тако и вишег и средњег медицинског кадра, али и немедицинских радника.

С тим циљем оформљен је Едукативни центар где се врши континуирана едукација.
Здравствени радници и сарадници имају право и дужност да прате развој медицинске, стоматолошке и фармацеутске струке и да се стручно усавршавају ради одржавања и унапређења квалитета свог рада. Такође су у обавези да путем континуиране медицинске едукације стекну одређени број бодова неопходан за периодично обнављање лиценце.

Поступак спровођења континуиране медицинске едукације у Општој болници Крушевац спроводи се у складу са упутствима Здравственог савета Србије и надлежних комора здравствених радника.

У току једне године потребно је сакупити 24 бода из различитих програма КМЕ. Једна половима годишњег броја бодова (12 бодова) се добија у оквиру програма интерне едукације, а друга половина учешћем у екстерним програмима едукације.

Сестринство као професију у Општој болници Крушевац чини 670 медицинских сестара и здравствених техничара од чега је 15% са вишом и високом школом чија се свакодневна брига о задовољствуи здрављу пацијената ставља на прво место. Обзиром да је сестринство спој активности и вештина базираних на пракси које се вековима усавршавају, проверен и исправан рецепт једне установе свакако је тимски рад и стална едукација.

Општа болница Крушевац располаже библиотеком, едукативним центром и технички опремљеном салом капацитета 400 слушаоца у којој се циклично организују стручни састанци и гостовања врхунских стручњака.