Служба за интерну медицину

Служба за интерну медицину

– Амбуланта за пријем и збрињавање са опсервацијом
– Интернистичка специјалистичка амбуланта
– Кардиолошка амбуланта
– Кабинет за ултразвучну дијагностику срца
– Кабинет за функционалну дијагностику срца (тест оптерећења)
– Гастроентеролошка амбуланта
– Кабинет за ултразвучну гастро дијагностику
– Одсек ендоскопске ентерологије
– Хематолошка амбуланта
– Ендокринолошка амбуланта
– Реуматолошка амбуланта
– Дневна болница интернистичке службе
– Одсек коронарна јединица
– Одсек кардиологије
– Одсек гастроентерологије
– Одсек ендокринологије
– Одсек хематологије
– Одсек реуматологије
– Одељење нефрологије са хемодијализом
– Дневна болница за хемодијализу
– Дневна болница за хемиотерапију

Зграда у којој су данас смештена интернистичка одељења: Нефрологија са дијализом, Кардиологија, Гастроентерологија, Ендокринологија и Хематологија са реуматологијом је модерно опремљена.

Овде ради 26 лекара специјалиста, 2 специјализанта и 77 средњих и виших медицинских сестара. Лекари свакодневно раде у више од 15 амбуланти и дијагностичких кабинета. Број хоспитализованих болесника је већи од 4000 годишње, као и приближан број боленика у дневној болници, а број прегледаних амбулантних болесника се мери са неколико седетина хиљада годишње.

Предност се даје функционалној дијагностици попут ултразвучних прегледа, тесту оптерећења, ендоскопским методама у гастроентерологији, постављању холтера за дуготрајно регистровање ЕКГ-а, привременим пејсмејкерима.

На одељењу Нефрологије са дијализомциклично се дијализира 116 пацијената, а 28 пацијената је на иперитонеалној дијализи. Запослено је 4 лекара и 26 медицинске сестре.