Служба за радиолошку дијагностику

– Кабинет за класичну радиологију
– Кабинет за МСЦТ дијагностику
– Кабинет за мамографску дијагностику