Конкурси за посао

19.01.2022.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ Број: 144/22 11.01.2022. године К р у ш е в а ц ŠM На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора  здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и ...
Прочитај више

22.12.2021.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ Број:9684/21 16.12.2021. године К р у ш е в а ц На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора  здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и јединица локалне ...
Прочитај више

15.12.2021.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ Број: 9232/21 08.12.2021. године К р у ш е в а ц ШМ На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора  здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и ...
Прочитај више

08.12.2021.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ Број:9055/21 02.12.2021. године К р у ш е в а ц На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора  здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и јединица локалне ...
Прочитај више

01.12.2021. – два огласа

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ Број:8659 /21 24.11.2021. године К р у ш е в а ц На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора  здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и јединица ...
Прочитај више