Конкурси за посао

13.10.2021.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ Број7395/21 06.10.2021. године К р у ш е в а ц На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора  здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и јединица локалне ...
Прочитај више

22.09.2021. – три огласа

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ Број: 6830/21 16.09.2021. године К р у ш е в а ц На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора  здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и јединица ...
Прочитај више

15.09.2021.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ Број: 6596/21 08.09.2021. године К р у ш е в а ц На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора  здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и јединица ...
Прочитај више

01.09.2021. – четири огласа

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ Број: 6168/21 26.08.2021. године К р у ш е в а ц На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора  здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и јединица ...
Прочитај више

18.08.2021. – три огласа

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ Број:5711/21 11.08.2021. године К р у ш е в а ц На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора  здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и јединица локалне ...
Прочитај више