Надзорни одбор

Горан Ристић, Професор физичког образовања – председник
Др Радица Стефановић, Спец. гинекологије сља акушерством
Зоран Мисић,
Др Милијана Јаћовић, Спец. опште медицине – заменик председника
Петар Павловић, Дипл. инжењер електротехнике