Служба за физикалну медицину и рехабилитацију

– Одељење за рану и дечију рехабилитацију
– Одељење за продужену рехабилитацију
– Кабинет за магнетотерапију
– Кабинет за електротерапију и фототерапију
– Кабинет за кинезитерапију