Category: Конкурси за посао

14.04.2021.

14.04.2021.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ Број:2692/21 08.04.2021. године К р у ш е в а ц На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора  здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и јединица...

31.03.2021.

31.03.2021.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ Број:2308/21 24.03.2021. године К р у ш е в а ц На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора  здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и јединица...

24.03.2021. – четири огласа

24.03.2021. – четири огласа

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ Број:2177/21 18.03.2021. године К р у ш е в а ц   На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора  здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и...

10.03.2021. – три огласа

10.03.2021. – три огласа

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ Број:1762/21 03.03.2021. године К р у ш е в а ц                         На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора  здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и...

17.02.2021.

17.02.2021.

1. Финанијско – рачуноводствени аналитичар за рад при правним и економским пословима COVID болнице Крушевац Погледајте комплетан оглас  ОВДЕ…