Category: Конкурси за посао

08.02.2023.

08.02.2023.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ Број:900/23 31.01.2023. године К р у ш е в а ц На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора  здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и јединица...

01.02.2023.

01.02.2023.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ Број:597/23 24.01.2023. године К р у ш е в а ц На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора  здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и јединица...

18.01.2023.

18.01.2023.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ Број:198/23 11.01.2023. године К р у ш е в а ц На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора  здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и јединица...

04.01.2023.

04.01.2023.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ Број:13281/22 27.12.2022. године К р у ш е в а ц На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора  здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и јединица...

28.12.2022.

28.12.2022.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ Број:13067/22 20.12.2022. године К р у ш е в а ц На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора  здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и јединица...