Category: Конкурси за посао

28.09.2022. – два огласа

28.09.2022. – два огласа

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ Број:8662/22 21.09.2022. године К р у ш е в а ц На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора  здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и јединица...

21.09.2022.

21.09.2022.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ Број:8389/22 13.09.2022. године К р у ш е в а ц На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора  здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и јединица...

14.09.2022.

14.09.2022.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ Број:8267/22 06.09.2022. године К р у ш е в а ц На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора  здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и јединица...

07.09.2022.

07.09.2022.

Bo       ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ Број:8152/22 01.09.2022. године К р у ш е в а ц На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора  здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и...

17.08.2022. – три огласа

17.08.2022. – три огласа

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ Број:7392/22 09.08.2022. године К р у ш е в а ц  На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора  здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и јединица...