Author: Болница

20.10.2021.

20.10.2021.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ Број: 7609/21 13.10.2021. године К р у ш е в а ц На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора  здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и...

13.10.2021.

13.10.2021.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ Број7395/21 06.10.2021. године К р у ш е в а ц На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора  здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и јединица...

22.09.2021. – три огласа

22.09.2021. – три огласа

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ Број: 6830/21 16.09.2021. године К р у ш е в а ц   На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора  здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина...

15.09.2021.

15.09.2021.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ Број: 6596/21 08.09.2021. године К р у ш е в а ц На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора  здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и...

01.09.2021. – четири огласа

01.09.2021. – четири огласа

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ Број: 6168/21 26.08.2021. године К р у ш е в а ц   На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора  здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина...