Author: Болница

18.05.2022. – два огласа

18.05.2022. – два огласа

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ Број: 4255/22 27.04.2022. године К р у ш е в а ц На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора  здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и...

20.04.2022.

20.04.2022.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ Број:3973./22 15.04.2022. године К р у ш е в а ц На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора  здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и јединица...

13.04.2022.

13.04.2022.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ Број:3525/22 06.04.2022. године К р у ш е в а ц На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора  здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и јединица...

06.04.2022.

06.04.2022.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ Број:3164/22 29.03.2022. године К р у ш е в а ц На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора  здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и јединица...

30.03.2022.

30.03.2022.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ Број:2970/22 24.03.2022. године К р у ш е в а ц На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора  здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и јединица...