Author: Болница

19.06.2024.

19.06.2024.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ Број:6852/24 12.06.2024. године К р у ш е в а ц На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора  здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и јединица...

20.03.2024.

20.03.2024.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ Број:2801/24 12.03.2023. године К р у ш е в а ц  На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора  здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и јединица...

28.02.2024.

28.02.2024.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ Број:.2165./24 21.02.2024. године К р у ш е в а ц На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора  здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и јединица...

31.01.2024.

31.01.2024.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ Број:.1251./24 25.01.2024. године К р у ш е в а ц На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора  здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и јединица...

Свечани коктел поводом запошљавања радника

Данас, 14.12.2023. године, од 10 сати, директорка Опште болнице Крушевац, Прим. мр сци. мед. Весна Стевић Гајић, организовала је свечани коктел поводом запошљавања радника на неодређено време. По закључку Владе Републике Србије, решење на...