Zaštitnik prava osiguranih lica za Opštu bolnicu

Zaštitnik prava osiguranih lica u Opštoj bolnici Kruševac

Živka Jelić

Kancelarija zaštitnika prava osiguranih lica nalazi se na četvrtom spratu Dijagnostičkog centra, soba 6.

Telefon: 037 414 049
Radno vreme: od 7 do 15 časova svakog radnog dan

Prigovor se može podneti usmeno, pisano i na obrascu za prigovor koji se nalazi kod zaštitnika prava osiguranih lica.