Služba laboratorijske dijagnostike

Služba laboratorijske dijagnostike pruža laboratorijsku dijagnostičku podršku Opštoj bolnici Kruševac na sekundarnom nivou usluga za:
– potrebe pacijenata koji dolaze direktno u laboratoriju sa uputom bolničkog lekara,
– bolničke pacijente na svim odeljenjima Opšte bolnice Kruševac,
– celokupno stanovništvo Rasinskog upravnog okruga.

U laboratoriji se radi širok spektar analiza po savremenim – priznatim metodama,sa kvalitetnom laboratorijskom opremom i reagensima.

LEKARI I FARMACEUTI – MEDICINSKI BIOHEMIČARI
1. Načelnik – Prim. dr Slađana Đorđević Cvetković, spec. kliničke biohemije
2. Šef odseka hematologije – dr Snežana Rašović, spec. kliničke biohemije
3. mr farm. Bojana Miletić, farmaceut – medicinski biohemičar

GLAVNI I ODGOVORNI TEHNIČARI
1. Glavni tehničar – Suzana Pešić, viši laboratorijski tehničar
2. Odgovorni tehničar odseka biohemije i imunohemije – Vesna Živanović, laboratorijski tehničar
3. Odgovorni tehničar odseka hematologije – Dragana Čikarić, laboratorijski tehničar

DELATNOST

Laboratorijska služba radi u tri smene/24 časa.

Venepunkcija ambulantnih pacijenata obavlja se od 07,00-09,00 časova.

Hitni uputi se primaju 24 časa, kao i uzorci bolničkih pacijenata koje donose medicinski tehničari sa odeljenja.

Služba je organizovana kroz dva odseka i to:

– Odsek biohemije i imunohemije

– Odsek hematologije

Laboratorijska služba raspolaže sa:
– dva specijalista kliničke biohemije (od kojih je jedan primarijus),
– jedan farmaceut – medicinski biohemičar
– 30 laboratorijskih tehničara (od kojih je jedan sa višom stručnom spremom).

Laboratorijska služba Opšte bolnice Kruševac poseduje savremene biohemijske, hematološke i imunohemijske aparate. Na istima se određuje više različitih vrsta parametara iz biološkog materijala kao što su: krv, urin, feces, likvor i ostali punktati.

Kroz unutrašnju kontrolu kvaliteta rada koja se sprovodi svakodnevno, prati se efikasnost rada i obezbeđuje tačnost laboratorijskih rezultata.

Laboratorija Opšte bolnice Kruševac uključena je i u spoljašnju kontrolu kvaliteta rada – EQAS (External Quality Assurance Schemes).

Laboratorijski informacioni sistem (LIS) koji koji laboratorija poseduje olakšava i ubrzava svakodnevni rad i omogućuje kontinuirano praćenje laboratorijskih parametara za svakog obrađenog pacijenta.

Zahvaljujući uvezivanju laboratorijskog (LIS) i bolničkog informacionog sistema (BIS) značajno je smanjeno vreme neophodno za unos podataka za pacijente u LIS, kao i ukupno vreme do izdavanja rezultata, odnosno prikaza rezultata na računaru lekara koji je zahtevao potrebnu analizu.

Na godišnjem nivou prosečno se laboratorijski obradi oko 90.000 pacijenata i uradi oko 674.000 analiza (mesečno oko 7.500 pacijenata i oko 56.000 analiza) – krvnih slika, analiza urina, biohemijskih analiza i analiza hormona i markera.

EDUKACIJA

Zaposleni u laboratorijskoj službi Opšte bolnice Kruševac polaznici su kurseva kontinuirane medicinske edukacije i usavršavanja u struci.

Lekari – specijalisti kliničke biohemije stiču nova saznanja iz oblasti laboratorijske dijagnostike u okviru kongresa ili kroz neposredno učešće na značajnim skupovima i drugim vidovima predavanja u organizaciji: Komore biohemičara Srbije, Društva medicinskih biohemičara Srbije, Srpskog lekarskog društva, Medicinskog fakulteta i Farmaceutskog fakulteta.