Одељење за кожне болести

– Одељење за кожне болести
– Амбуланта за специјалистичко консултативне прегледе кожних болести
– Дневна болница одељења за кожне болести

Дерматовенеролошко одељење

При оснивању нове болнице 1922. године предвиђене су просторије за лечење заразне болести и кожно-венеричних обољења. Први лекар специјалиста за кожне болести био је др Тихомир Протић.

Дерматовенеролошко одељење данас има седам лекра специјалиста дерматовенерологије и дванаест сестара. Одељење је смештено у згради П+8 на петом спрату са капацитетом од 11 кревета. У амбуланти се просечно годишње прегледа око 23 000 болесника и обавља око 30 000 интервенција.

Пратећи савремене светске трендове у овој медицинској грани уведена је дерматоскопија као успешна метода за откривање рака коже, а лекари посећују едукације у земљи и иностранству и прате савремене трендове из дерматовенерологије.