Odeljenje za infektivne bolesti

– Odeljenje za infektivne bolesti
– Infektološka ambulanta za specijalističko konsultativne preglede
– Dnevna bolnica infektivnog odeljenja
– Odeljenje za kožne bolesti
– Ambulanta za specijalističko konsultativne preglede kožnih bolesti
– Dnevna bolnica odeljenja za kožne bolesti

U okviru internističkih službi uspešno funkcioniše Infektivno i kožno odeljenje

Infektivno odeljenje

Infektivno odeljenje je smešteno u zgradi P+8 koja je završena 1982. godine. Prateći savremene trendove u infektologiji odeljenje postiže zavidan kvalitet u pružanju usluga našim korisnicima.

Odeljenje se sastoji od ambulantnog i stacionarnog dela. Stacionarni deo se sastoji od 6 bolesničkih soba sa sanitarnim čvorom. Infektivna ambulanta radi u okviru odeljenja od 09 do 14:30 časova svakim radnim danom i po podne i vikendom za hitne slučajeve.

Spremno da odgovori i najvećim zatevima današnjice poput svetske pandemije gripa virusom H1N1 ili epidemija-trovanja hranom i raznih infektivnih bolesti svrstavaju ovo odeljenje na zavidno mesto našeg kolektiva.

Kapacitet odeljenja je 14 postelja a popunjenost na godišnjem nivou iznosi od 65 do 75%. Broj pruženih usluga na godišnjem nivou u ambulanti iznosi 3900 dok je broj hospitalizovanih 430 pacijenata. Na infektivnom odeljenju radi 4 lekara i 1 na specijalizaciji kao i 11 medicinskih sestara i tehničara.