Служба за анестезиологију и реаниматологију

– Одсек анестезија и реанимација Службе за гинекологију и акушерство
– Одсек операционих сала Сектора за хируршке гране медицине
– Одсек за интензивног лечења и реанимације