Менаџмент

01. В.Д. директор опште болнице,
Prim. mr sc. med. Весна Стевић Гајић, специјалиста опште медицине
02. Помоћник директора за економске послове,
Данијела Здравковић, дипломирани економиста
03. Помоћник директора за правне и опште послове,
Горица Дука, дипломирани правник
04. Главна сестра Опште болнице,
Aлександра Карајовић, виша медицинска сестра
05. Начелник одељења за информатику,
Петар Павловић, дипломирани инжењер електротехнике
06. Начелник службе за економске послове,
Aна Mиљковић, дипломирани економиста
07. Начелник службе за правне, кадровске и опште послове
Живорад Tрифуновић, дипломирани правник