Konkursi za posao

03.05.2023.

OPŠTA BOLNICA KRUŠEVAC Broj:.3789./23 25.04.2023. godine K r u š e v a c Na osnovu člana 7. i 8. Posebnog kolektivnog ugovora  zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne ...

26.04.2023.

OPŠTA BOLNICA KRUŠEVAC Broj:3590/23 18.04.2023. godine K r u š e v a c Na osnovu člana 7. i 8. Posebnog kolektivnog ugovora  zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne ...

12.04.2023. – dva oglasa

OPŠTA BOLNICA KRUŠEVAC Broj:3212/23 04.04.2023. godine K r u š e v a c Na osnovu člana 7. i 8. Posebnog kolektivnog ugovora  zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne ...

05.04.2023. – dva oglasa

OPŠTA BOLNICA KRUŠEVAC Broj:2990/23 29.03.2023. godine K r u š e v a c Na osnovu člana 7. i 8. Posebnog kolektivnog ugovora  zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne ...

29.03.2023. – dva oglasa

OPŠTA BOLNICA KRUŠEVAC Broj:2735/23 22.03.2023. godine K r u š e v a c Na osnovu člana 7. i 8. Posebnog kolektivnog ugovora  zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne ...