Služba za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

– Odeljenje za ranu i dečiju rehabilitaciju
– Odeljenje za produženu rehabilitaciju
– Kabinet za magnetoterapiju
– Kabinet za elektroterapiju i fototerapiju
– Kabinet za kineziterapiju